نمایندگان شرکت های عضو انجمن ملی لیزینگ با کارشناسان اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی و اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی در تاریخ 13/05/97 به بررسی دریافت کارمزد از مشتریان پرداختند.

 جلسه هم اندیشی بانک مرکزی ج.ا.ا و انجمن ملی لیزینگ پیرامون بررسی “اخذ کارمزد از مشتریان” پیرو دعوت نامه از سوی بانک مرکزی به منظور برطرف نمودن ابهامات موضوع در محل بانک مرکزی برگزار شد.

در این جلسه که نمایندگان شرکت های عضو انجمن ملی لیزینگ وکارشناسان اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی و اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی حضور داشتند به بررسی دریافت کارمزد از مشتریان لیزینگ پرداختند و بر لزوم اصلاح رویه ها و تدوین مقررات لازم تاکید شد.

کارشناسان بانک مرکزی ضمن تاکید بر تدوین رویه و مقررات واحد برای این موضوع، بر منطقی سازی کارمزد های دریافتی شرکت های لیزینگ بابت هزینه های انعقاد قرارداد با مشتریان تاکید کردند.

همچنین کارشناسان این بانک هدف بانک مرکزی را حفظ منافع مشتریان با رعایت صرفه و صلاح شرکت های لیزینگ اعلام نمودند.

نمایندگان انجمن ملی لیزینگ در این نشست موضوع دریافت کارمزد بابت بیمه های اعتباری را مطرح نمودند.  بانک مرکزی اعتقاد دارد هزینه های کاهش ریسک از این طریق به عهده لیزینگ ها است در حالیکه انجمن ملی لیزینگ معتقد است همانطور که هزینه های ترهین وثائق به عهده مشتری است و در نتیجه هزینه های بیمه اعتباری نیز به عهده مشتری است.

نمایندگان انجمن در این جلسه هزینه های قابل دریافت از مشتری را به دو دسته تقسیم نمودند. هزینه های قابل استناد به مدارک معتبر هزینه ای مانند کارشناس رسمی دادگستری و دفاتر اسناد رسمی و دیگری شامل هزینه های تشکیل پرونده، بررسی طرح  و درخواست و اعتبار سنجی و اقدامات قبل از انعقاد قرارداد است. در رابطه با هزینه های قابل استناد به مدارک معتبر هزینه ای امکان دریافت از مشتری وجود دارد ولی در خصوص هزینه های دسته دوم مقرر شد انجمن گزارش تشریحی با ذکر جزئیات ظرف دوهفته به بانک مرکزی ارائه نماید.

همچنین در این جلسه تاکید شد جمع کارمزد های دریافتی نباید بیشتر از مخارج واقعی انجام شده باشد.

28 مرداد 1397

منبع : انجمن ملی لیزینگ ایران