پروژه هاي جاري، در حال بهره برداري و به پایان رسیده شرکت چیست؟ 
١. فروش اقساطی محصولات مدیران خودرو
٢. فروش اقساطی محصولات شرکت پارس اناهید رایان سیستم (کاسیو )
٣. فروش اقساطی لوازم خانگی ایرانی (اسنوا، دوو )
٤. تامین مالی شرکت هوشمند آرمان گستر آریا (ایران رنتر )
٥. فروش اقساطی تجهیزات رایانه ها و موبایل
٦. فروش اقساطی تجهیزات صنعتی و کشاورزي و صنایع بسته بندي
٧. فروش اقساطی موتورسیکلت(کویر سیکلت)
٨. تامین منابع مالی ارزان قیمت
٩. عضویت در انجمن ملی لیزینگ ایران
١٠ . اخذ کارت بازرگانی
١١ . اجراي پروژه عاملیت منابع مالی با همکاري انجمن ملی لیزینگ ایران
١٢ . انعقاد قرارداد سندیکایی با لیزینگ کشاورزي
١٣ . کسب نشان عالی مدیرسال در چهارمین اجلاس سراسري
١٤ . انتصاب مدیرعامل شرکت بعنوان بازرس اصلی انجمن ملی لیزینگ ایرا