متقاضی محترم، جهت تشکیل پرونده لازم است مدارک زیر را تهیه و در اختیار شرکت واسپاری قرار دهید:*

 1. درخواست تسهیلات به صورت کتبی خطاب به شرکت واسپاری فراز اندیشان صنعت و توسعه و تکمیل پرسشنامه اعتباری متقاضيان حقوقی
 2. کپی برابر اصل تمام صفحات اساسنامه
 3. کپی برابر اصل روزنامه رسمی آگهی تاسیس
 4. کپی برابر اصل روزنامه رسمی آخرین تغییرات به ترتیب تاریخ
 5. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
 6. کپی برابر اصل دو سال اخیر اظهارنامه مالیاتی و مفاصا حساب مالياتي
 7. کپی برابر اصل صورت‏های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر
 8. پرینت گردش حداقل 6 ماه اخیر حساب جاری فعال شرکت ممهور به مهر بانک
 9. کپی برابر اصل سند ملکی محل فعاليت یا اجاره‏ نامه معتبر دارای کد رهگیری
 10. ارائه اصل یکی از آخرین قبوض آب یا برق یا تلفن ثابت 3 ماه اخیر که دارای کد پستی و آدرس مطابق مستندات ارایه شده باشد.
 11. گواهی مهر و صحت امضا صاحبان امضا مجاز شرکت طبق آخرین روزنامه رسمی
 12. لیست بیمه کارکنان (دو ماه اخیر)
 13. کپی برابر اصل مجوز فعالیت شرکت
 14. ارائه كپي برابر اصل سند محل سكونت يا اجاره نامه(داراي كد رهگيري) اعضاء هيات مديره، به انضمام قبض آب، برق، تلفن
 15. صورت جلسه هیات مدیره مبنی بر موافقت با اخذ تسهیلات از شرکت لیزینگ فصت با امضاء اعضای هیات مدیره طبق آخرین روزنامه رسمی
 16. كپي قراردادهاي در حال اجرا و يا مستنداتي مؤيد بر انجام فعاليت هاي مرتبط.
 17. تكميل فرم رضايت نامه مشتري و معرفي نماينده شركت به منظور پيگيري امور در خصوص اخذ تسهيلات 

نکات مهم:

 • كليه مدارك شركت ممهور به مهر شركت و امضاء صاحبان امضاي شركت باشد .
 • مدارك هويتي اعلام شده میبایست در دفاتر اسناد رسمي يا دادگستري برابر اصل شوند .
 • تعیین ضمانت­های مورد تایید بر اساس تشخیص شرکت لیزینگ فصت خواهد بود .
 • تمام کپی‏ها به صورت یک رو و برروی برگه A4 ارایه شود.
  • در صورت ارائه وثيقه ملكي بعنوان تضمين مدارك ذيل ارائه گردد:
  1. ارائه وثيقه ملكي ششدانگ ، سهل البيع شهري ، بلامعارض و داراي پايان كار كه تماميت آن قابليت توثيق را داشته باشد .
  2. کپی برابر اصل تمامی صفحات سند مورد وثیقه-پايان كار ملك معرفي شده- صورتمجلس تفكيكي ساختمان
  3. كپي برابر اصل شناسنامه ، كارت ملي ، كارت نظام وظيفه صاحبان ملك .
 •  

متقاضی باید این مدارک را از شرکت واسپاری دریافت و تکمیل نماید:

 1. فرم رضایتنامه اعتبارسنجی
 2. فرم پرسشنامه اعتباری اشخاص حقوقی
 3. فرم تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی