تعهد نامه - معرفی راننده

  • مدیریت محترم شرکت واسپاری فراز اندیشان صنعت و توسعه (سهامی خاص)
  • با سلام
  • را به عنوان راننده به منظور استفاده از خودرو موضوع تسهیلات فوق الذکر معرفی نموده و تعهد می کنم به غیر از نامبرده، فرد دیگری بدون اطلاع وموافقت کتبی آن شرکت از خودرو استفاده نکند، در غیر این صورت شرکت حق دارد هر گونه اقدامی را که صلاح بداند در جهت استیفای حقوق خود از جمله فسخ قرارداد یا توقیف خودرو و انتقال مالکیت آن به عمل آورد. ضمناً اینجانبان مسئول رعایت دقیق کلیه قوانین، مقررات و ضوابط قانونی جمهوری اسلامی ایران بوده و در صورت هرگونه تخلف از قوانین یاد شده و یا ایراد هرگونه ضرر یا خسارت مالی یا جانی به هر علت و کیفیت ، شخصاً و متضامناًپاسخگو خواهیم بود. در ضمن در رابطه با کسر فرانشیز مطابق با ضوابط شرکت های بیمه، هیچ گونه ادعا و اعتراضی نخواهیم داشت. تعهد حاضر بطور ارادی و در کمال صحت و سلامت جسمی و با علم و اطلاع کامل از مفاد آن تنظیم گردیده و مورد امضای اینجانبان واقع شده است.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .