ارزش های بنیادین

 • التزام به ارزشهای اسلامی و ایرانی
 • خلاقیت و نوآوری
 • چابکی و انعطاف پذیری
 • وجدان کاری و پاسخگویی
 • مسئولیت پذیری اجتماعی
 • نظم و انضباط
 • تعهد به تعالی در تمامی شئون سازمان
 • صداقت، امانتداری و رازداری
 • عشق و وفاداری به سهامداران محترم
 • شایسته سالاری
 • تکریم مشتریان و ذینفعان
 • راهگشایی و حل مبتکرانه مشکلات
 • تعهد به شناسایی نیازهای فعلی و آتی مشتریان و تلاش در جهت مرتفع نمودن آنها
 • فراهم کردن بسترهای مناسب برای چالاک سازی فرآیندهای عملیاتی لیزینگ 
 • بکارگیری نظام های مالی و عملیاتی برای بهره گیری از فرصت های جدید سودآوری
 • یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی و اطلاع رسانی با رویکرد شفاف سازی فعالیت ها
 • قانون مداری و رعایت استانداردهای ملی و بین المللی
 • باور به همدلی، کار گروهی و مشارکت

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت واسپاری فراز اندیشان صنعت و توسعه محفوظ است